Čo je stavba na kľúč

Stavba domu na kľúč je služba, ktorá umožňuje klientovi pokračovať v bežnom živote bez zásadných zmien aj počas výstavby domu.  Všetky dôležité činnosti preberá na seba spoločnosť, ktorá stavia rodinný dom na kľúč. Vo vyspelých ekonomikách sa táto služba poskytuje štandardne od  konzultácie výberu pozemku, cez tvorbu projektu či poradenstvo pri výbere katalógového projektu k príslušnému pozemku cez stavebné povolenie, nacenenie, až po realizáciu domu na kľúč.

Staviate pravdepodobne len raz, a preto by na stavbu mal dohliadať odborník (stavbyvedúci), ktorý pri   výstavbe domu na kľúč riadi dodávky, kordinuje výstavbu, kontroluje všetky materiály, vedie stavebný denník a určuje pracovné postupy. Na stavbu  a postupy prác dohliada tiež stavebný dozor, ktorý kontroluje dodržiavanie stavebných noriem a  predpisov, používanie certifikovaných stavebných materiálov a kontroluje stavebný denník.

Rozhodnutie o začatí výstavby rodinného domu je veľmi významný krok v živote človeka. Každá stavba je iná a vyžaduje si individuálny prístup a skúsenosti. Z tohoto dôvodu je dôležité spolupracovať s odborníkomi na  problematiku výstavby rodinných domov na kľúč. S nami postavíte svoj dom bez obáv, riešenia nekonečných problémov a stresov. S našou firmou máte zaručený kompletný servis pri výstavbe Vášho rodinného domu na kľúč. 

Zverte svoj dom odborníkom!

Prečo stavať s nami

Kvalita je priorita

Naša stavebná spoločnosť ctí základné predpoklady pre odborné poskytovanie služieb, ako sú skúsenosti, kvalifikácia a priebežné vzdelávanie pracovníkov zúčastňujúcich sa na výstavbe. Naši pracovníci a dodávatelia sú pravidelne školení tak, aby mohli kvalitne a odborne realizovať jednotlivé stavebné celky.  Remeselníci na našich stavbách realizujú riešenia výhradne podľa realizačnej dokumentácie navrhnutej kvalifikovanými odborníkmi. Stavbu riadi stavbyvedúci s dlhoročnou praxou a odvedčením o vykonaní skúšky Slovenskej komory stavebných inžinierov - stavbyvedúci - pozemné stavby.

Férové ceny robia férové vzťahy

Ponúkame vyváženú cenu, za ktorú dostanete požadovanú kvalitu, podopretú odbornými znalosťami a individuálnym prístupom ku klientovi. V ponuková cena je plnohodnotná a dá sa za ňu realizovať celá stavba, nie sú tam vynechané základy či iné nedostatky. Cenu vieme zmluvne garantovať ako pevnú cenu, takže ak nebudú zmeny v projekte, či v požiadavkách klienta cena zo zmluvy ostáva nezmenená a platí!!! Až po podrobnom porovnaní konkurenčných ponúk oceníte tú našu! Ak nám predložíte nižšiu cenovú ponuku, vezmeme to ako výzvu a skúsime nájsť spôsob, ako byť  lacnejší za rovnakých podmienok.

Individuálny prístup ku každému klientovi

Každý človek je osobitný, každá stavba je špecifická a preto si myslíme že bez induviduálneho prístupu sa nedá naplniť očakávanie klienta. Zakladáme si na osobnom a individuálnom prístupe ku klientom. A to sa nám darí aj vďaka úzkej  spolupráci s našimi externými partnermi. Výsledky, ktoré dosahujeme vďaka tejto spolupráci, sa zreteľne odzrkadľujú v celkových výsledkoch. Vďaka individuálnemu prístupu riešenia potrieb klientov, vieme pripraviť optimálne riešenie dodávky Vášho domu na kľúč.

Komplexnosť služieb

Naša spoločnosť ponúka širokú škálu produktov. Na základe širokého spektra služieb vieme zabezpečiť dodávku domu na kľúč na základe konkrétnej  požiadavky od výberu pozemku, cez individuálny projekt, či pomoc s výberom katalógového domu na konkrétny pozemok, stavebné povolenie, nacenenie či samotnú realizáciu v rozsahoch hrubá stavba, holodom a dom na kľúč.

Dom na kľúč

 

Ako to robíme my?

Dom na kľúč na náš spôsob je dom realizovaný z kvalitných materiálov, zhotovený s citom pre detail, odovzdaný v termíne a to všetko za rozumnú cenu. Okrem hrubých stavieb, rodinných domov na kľúč staviame, bytové domy, objekty občianskej vybavenosti, ako aj priemyselné budovy. Zameriavame sa hlavne na oblasť Nitra a Nitriansky kraj.

Dom na kľúč realizujeme vo vyhotoveniach:

Realizáciu stavby vykonavajú odborne znalí remeselníci. Garantujeme vysokú kvalitu prác, časovú flexibilitu a výhodné ceny na trhu. Náš vzťah s dodávateľmi, ako aj vzájomná dôvera sa premietajú aj do prijateľnej ceny stavby na kľúč.

 

Rozsah prác pri výstavbe domu na kľúč:

 • odstránenie ornice

 • výkopy

 • základy a základová doska 

 • izolácie proti vode

 • obvodové a nosné múry

 • vodorovné nosné konštrukcie podlaží 

 • nosná konštrukcia schodiska

 • priečky

 • komín

 • strecha 

 • klampiarske konštrukcie 

 • zámočnícke konštrukcie 

 • zdravotechnika - kanalizácia, voda, plyn 

 • elektroinštalácie

 • okná a vstupné dvere

 • vnútorné omietky

 • podkrovie - podhľady

 • inštalácie vykurovania

 • potery podláh

 • maľby a nátery

 • realizácia vonkajších povrchových úprav 

 • podlahy a schodiská 

 • obklady a dlažby

 • interiérové dvere

 • vonkajšie spevnené plochy

ekonoDOM s.r.o. - stavebná firma Nitra - rodinné domy na kľúč


ekonoDOM s.r.o.

Inovecká 12, 94901 Nitra

tel: 0915756958

ekonodom@ekonodom.sk

www.ekonodom.sk

 

IČO:  46 108 939

DIČ:  2023252308

Bankové spojenie:  2926856231/1100

zápis v Obch. registri Okresného súdu Nitra, odd. Sro, Vložka číslo:  28890/N

Viac tu: http://www.ekonodom.sk/stavebna-spolocnost-nitra/